Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Η εγγραφή στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικους και είναι υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας ή άλλου εγγράφου για επιβεβαίωση των στοιχείων. Για την εγγραφή ανηλίκου, είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα.

2. Τα μέλη μας κατά την είσοδο στο Γυμναστήριο, υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την περνούν από την ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode), που βρίσκεται στη Reception.

3. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του μέλους που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση του και τον έλεγχο της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις).

4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα τους ή αυτή δεν είναι ενεργή. Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο Γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο και ταμειακώς ενήμερο μέλος.

5. Η συμφωνηθείσα συνδρομή του μέλους προκαταβάλλεται. Η συνδρομή δε διακόπτεται και δε μεταφέρεται, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας που πιστοποιούνται από γιατρό.

6. Κάθε μέλος υποχρεούται να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει ότι του επιτρέπεται η σωματική άσκηση. Η βεβαίωση αυτή ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτής της βεβαίωσης, το γυμναστήριό μας δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης.

7. Παρακαλούμε να μην αφήνετε χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα ντουλάπια. Κάθε μέλος με δική του ευθύνη θα πρέπει να ασφαλίζει τα προσωπικά του αντικείμενα στα ντουλάπια των αποδυτηρίων, τα οποία χρησιμοποιεί μόνο κατά την παραμονή του στον χώρο. Απαγορεύεται η μόνιμη χρήση ντουλαπιού. Το γυμναστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων.

8. Η συμπεριφορά και η περιβολή των μελών, πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική.

9. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.

10. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών ή συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου.

11. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία θορύβων στον χώρο και η όχληση των μελών.

12. Τα μέλη πρέπει να έχουν υπόψη τους τα μέτρα ασφαλείας του κτηρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

13. Το γυμναστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό από κακή χρήση των οργάνων ή από ασκήσεις που δεν έχουν υποδειχθεί εγγράφως από τους υπεύθυνους γυμναστές.

14. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του αλλά και των επιμέρους τμημάτων του.

15. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.