Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19:00
Les Mills RPM
Αρχοντία
19:00
19:45
TRX
Χάρης
19:00
19:45
20:00
Les Mills RPM
Μάριος
20:00
20:45
Antigravity Yoga
Κρυσταλλία
20:00
20:45
TRX
Νίκος
20:00
20:45
Antigravity Yoga
Κρυσταλλία
20:00
20:45
21:00
TRX
Μάριος
21:00
21:45
Les Mills RPM
Μάριος
21:00
21:45

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20:00
Antigravity Yoga
Κρυσταλλία
20:00
20:45
Antigravity Yoga
Κρυσταλλία
20:00
20:45

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19:00
TRX
Χάρης
19:00
19:45
20:00
TRX
Νίκος
20:00
20:45
21:00
TRX
Μάριος
21:00
21:45

Δευτέρα

  • TRX Μάριος
    21:00 - 21:45

Τετάρτη

  • TRX Νίκος
    20:00 - 20:45

Παρασκευή

  • TRX Χάρης
    19:00 - 19:45
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19:00
Les Mills RPM
Αρχοντία
19:00
19:45
20:00
Les Mills RPM
Μάριος
20:00
20:45
21:00
Les Mills RPM
Μάριος
21:00
21:45

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

No events available!

*Για την καλύτερη λειτουργία των γυμναστηρίων τα Golden Gym διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν το ωράριο των ομαδικών προγραμμάτων ή των γυμναστών που εκτελούν το εκάστοτε πρόγραμμα.

*Κατά τις περιόδους Εορτών καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το πρόγραμμα των ομαδικών αναπροσαρμόζεται κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης των μελών μας .