Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Body Pump
Κωνσταντίνα
10:00
11:00
Pilates
Νίκος Μπ.
10:00
11:00
Πόδια - Κοιλιά
Θοδωρής
10:00
11:00
Total Body
Φώτης
10:00
11:00
Πόδια - Κοιλιά
Νίκος Μπ.
10:00
11:00
11:00
Πόδια - Κοιλιά
Φώτης
11:00
12:00
Tumbao
Νίκος
11:00
12:00
Total Body
Φώτης
11:00
12:00
Pilates
Ειρήνη
11:00
12:00
Yoga
Ασπασία
11:00
12:00
Πόδια - Κοιλιά
Φώτης
11:00
12:00
12:00
Body Pump
Κωνσταντίνα
12:00
13:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
Ειρήνη
17:00
18:00
Yoga
Ασπασία
17:00
18:00
Πόδια - Κοιλιά
Ειρήνη
17:00
18:00
Pilates
Φώτης
17:00
18:00
Πόδια - Κοιλιά
Κωνσταντίνα
17:00
18:00
Yoga
Ασπασία
17:00
18:00
18:00
Cardio
Φώτης
18:00
19:00
Body Pump
Κωνσταντίνα
18:00
19:00
Pilates
Ειρήνη
18:00
19:00
Cardio
Φώτης
18:00
19:00
Total Body
Χάρης
18:00
19:00
Tumbao
Νίκος
18:00
19:00
19:00
Total Body
Φώτης
19:00
20:00
Total Body
Θοδωρής
19:00
20:00
Tumbao
Γιώργος
19:00
20:00
Πόδια - Κοιλιά
Θοδωρής
19:00
20:00
Body Pump
ΘΟΔΩΡΗΣ
19:00
20:00
20:00
Πόδια - Κοιλιά
Νίκος Μπ.
20:00
21:00
Pilates
Φώτης
20:00
21:00
Body Pump
ΘΟΔΩΡΗΣ
20:00
21:00
Body Combat
Κατερίνα
20:00
21:00
Ballet Workout
Ελένη
20:00
21:00

Pilates
Θοδωρής
20:00
21:00
21:00
Pilates
Νίκος Μπ.
21:00
22:00

Kick Boxing
Δημήτρης
21:30
22:30
Yoga
Κρυσταλλία
21:00
22:00
Πόδια - Κοιλιά
Νίκος Μπ.
21:00
22:00

Pilates
Θοδωρής
21:00
22:00
Yoga
Κρυσταλλία
21:00
22:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20:00
Ballet Workout
Ελένη
20:00
21:00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20:00
Body Combat
Κατερίνα
20:00
21:00

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Body Pump
Κωνσταντίνα
10:00
11:00
11:00
12:00
Body Pump
Κωνσταντίνα
12:00
13:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Body Pump
Κωνσταντίνα
18:00
19:00
19:00
Body Pump
ΘΟΔΩΡΗΣ
19:00
20:00
20:00
Body Pump
ΘΟΔΩΡΗΣ
20:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18:00
Cardio
Φώτης
18:00
19:00
Cardio
Φώτης
18:00
19:00

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21:00
Kick Boxing
Δημήτρης
21:30
22:30
22:00

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Pilates
Νίκος Μπ.
10:00
11:00
11:00
Pilates
Ειρήνη
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Pilates
Ειρήνη
17:00
18:00
Pilates
Φώτης
17:00
18:00
18:00
Pilates
Ειρήνη
18:00
19:00
19:00
20:00
Pilates
Φώτης
20:00
21:00
Pilates
Θοδωρής
20:00
21:00
21:00
Pilates
Νίκος Μπ.
21:00
22:00
Pilates
Θοδωρής
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Total Body
Φώτης
10:00
11:00
11:00
Total Body
Φώτης
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Total Body
Χάρης
18:00
19:00
19:00
Total Body
Φώτης
19:00
20:00
Total Body
Θοδωρής
19:00
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11:00
Tumbao
Νίκος
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Tumbao
Νίκος
18:00
19:00
19:00
Tumbao
Γιώργος
19:00
20:00

Τρίτη

Τετάρτη

 • Tumbao Γιώργος
  19:00 - 20:00

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11:00
Yoga
Ασπασία
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Yoga
Ασπασία
17:00
18:00
Yoga
Ασπασία
17:00
18:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Yoga
Κρυσταλλία
21:00
22:00
Yoga
Κρυσταλλία
21:00
22:00

Τρίτη

 • Yoga Ασπασία
  17:00 - 18:00
 • Yoga Κρυσταλλία
  21:00 - 22:00

Πέμπτη

 • Yoga Κρυσταλλία
  21:00 - 22:00

Παρασκευή

 • Yoga Ασπασία
  11:00 - 12:00

Σάββατο

 • Yoga Ασπασία
  17:00 - 18:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
Πόδια - Κοιλιά
Θοδωρής
10:00
11:00
Πόδια - Κοιλιά
Νίκος Μπ.
10:00
11:00
11:00
Πόδια - Κοιλιά
Φώτης
11:00
12:00
Πόδια - Κοιλιά
Φώτης
11:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Πόδια - Κοιλιά
Ειρήνη
17:00
18:00
Πόδια - Κοιλιά
Κωνσταντίνα
17:00
18:00
18:00
19:00
Πόδια - Κοιλιά
Θοδωρής
19:00
20:00
20:00
Πόδια - Κοιλιά
Νίκος Μπ.
20:00
21:00
21:00
Πόδια - Κοιλιά
Νίκος Μπ.
21:00
22:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

No events available!

*Για την καλύτερη λειτουργία των γυμναστηρίων τα Golden Gym διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν το ωράριο των ομαδικών προγραμμάτων ή των γυμναστών που εκτελούν το εκάστοτε πρόγραμμα.

*Κατά τις περιόδους Εορτών καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το πρόγραμμα των ομαδικών αναπροσαρμόζεται κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης των μελών μας .