Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
TRX
Σωτήρης
10:00
10:45
Functional Training
Σωτήρης
10:00
10:45
11:00
TRX
11:00
11:45
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Functional Training
Θάνος
18:00
18:45
TRX
Θάνος
18:00
18:45
Cross Training
Ανδρέας
18:00
18:45
Functional Training
Ανδρέας
18:30
19:15

INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:15
TRX
Θάνος
18:00
18:45
19:00
TRX
Ανδρέας
19:00
19:45
Functional Training
Ανδρέας
19:00
19:45
TRX
Θάνος
19:00
19:45
Mobility Training
Αποστόλης
19:00
19:45
20:00
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
20:00
20:45
Cross Training
Αποστόλης
20:00
20:45
Mobility Training
Αποστόλης
20:00
20:45

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
Functional Training
Σωτήρης
10:00
10:45
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Functional Training
Θάνος
18:00
18:45
Functional Training
Ανδρέας
18:30
19:15
19:00
Functional Training
Ανδρέας
19:00
19:45

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
Mobility Training
Αποστόλης
19:00
19:45
20:00
Mobility Training
Αποστόλης
20:00
20:45

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
Cross Training
Ανδρέας
18:00
18:45
19:00
20:00
Cross Training
Αποστόλης
20:00
20:45

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:15
20:00
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
20:00
20:45

Δευτέρα

Πέμπτη

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
TRX
Σωτήρης
10:00
10:45
11:00
TRX
11:00
11:45
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
TRX
Θάνος
18:00
18:45
TRX
Θάνος
18:00
18:45
19:00
TRX
Ανδρέας
19:00
19:45
TRX
Θάνος
19:00
19:45

Δευτέρα

 • TRX Ανδρέας
  19:00 - 19:45

Τρίτη

 • TRX Σωτήρης
  10:00 - 10:45
 • TRX Θάνος
  18:00 - 18:45

Τετάρτη

 • TRX Θάνος
  19:00 - 19:45

Παρασκευή

 • TRX Θάνος
  18:00 - 18:45

Σάββατο

No events available!