Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
TRX
Σωτήρης
10:00
10:40
TRX
10:00
10:40
11:00
12:00
TRX
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
INDOOR CYCLING
19:30
20:10
Cross Training
18:00
18:40
19:00
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:10

Cross Training
Αποστόλης
20:15
21:00
TRX
Αποστόλης
19:00
19:40
TRX
19:00
19:40
20:00
TRX
20:00
20:40

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
19:00

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20:00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
Cross Training
18:00
18:40
19:00
20:00
Cross Training
Αποστόλης
20:15
21:00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:10
INDOOR CYCLING
19:30
20:10
20:00

Τρίτη

Πέμπτη

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
TRX
Σωτήρης
10:00
10:40
TRX
10:00
10:40
11:00
12:00
TRX
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
TRX
Αποστόλης
19:00
19:40
TRX
19:00
19:40
20:00
TRX
20:00
20:40

Δευτέρα

Τρίτη

  • TRX Σωτήρης
    10:00 - 10:40

Τετάρτη

  • TRX Αποστόλης
    19:00 - 19:40

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

No events available!