Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
TRX
11:00
11:45
TRX
11:00
11:45
12:00
TRX
12:00
12:45
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
TRX
19:20
20:05

INDOOR CYCLING
20:00
20:45
TRX
18:00
18:45

Cross Training
Ανδρέας
18:00
18:45

INDOOR CYCLING
19:30
20:15
TRX
18:00
18:45
19:00
TRX
Αποστόλης
19:00
19:45

Cross Training
19:00
19:45
20:00
Cross Training
Αποστόλης
20:00
20:45

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
20:00

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
Cross Training
Ανδρέας
18:00
18:45
19:00
Cross Training
19:00
19:45
20:00
Cross Training
Αποστόλης
20:00
20:45

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
INDOOR CYCLING
19:30
20:15
20:00
INDOOR CYCLING
20:00
20:45

Δευτέρα

Πέμπτη

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
TRX
11:00
11:45
TRX
11:00
11:45
12:00
TRX
12:00
12:45
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
TRX
18:00
18:45
TRX
18:00
18:45
19:00
TRX
19:20
20:05
TRX
Αποστόλης
19:00
19:45
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

  • TRX Αποστόλης
    19:00 - 19:45

Παρασκευή

Σάββατο

No events available!