Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
TRX
Σωτήρης
10:00
10:40
TRX
Σωτήρης
10:00
10:40
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
TRX
18:30
19:15

INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:15
Cross Training
Ανδρέας
18:00
18:45
19:00
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:15

Cross Training
Αποστόλης
20:00
20:45
20:00
TRX
Ανδρέας
20:00
20:40
TRX
Αποστόλης
20:00
20:40

Δευτέρα

 • TRX Ανδρέας
  20:00 - 20:40

Τρίτη

Τετάρτη

 • TRX Αποστόλης
  20:00 - 20:40

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
Cross Training
Ανδρέας
18:00
18:45
19:00
20:00
Cross Training
Αποστόλης
20:00
20:45

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:15
INDOOR CYCLING
Αρχοντία
19:30
20:15
20:00

Τρίτη

Πέμπτη

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
TRX
Σωτήρης
10:00
10:40
TRX
Σωτήρης
10:00
10:40
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
TRX
18:30
19:15
19:00
20:00
TRX
Ανδρέας
20:00
20:40
TRX
Αποστόλης
20:00
20:40

Δευτέρα

 • TRX Ανδρέας
  20:00 - 20:40

Τρίτη

 • TRX Σωτήρης
  10:00 - 10:40

Τετάρτη

 • TRX Αποστόλης
  20:00 - 20:40

Πέμπτη

 • TRX Σωτήρης
  10:00 - 10:40
 • 18:30 - 19:15
No events available!