Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ GOLDEN-GYM

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την περιήγηση σας στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Κάνοντας χρήση του δικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε παρακαλούμε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν δωρεάν να έχουν πρόσβαση στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου και να περιηγηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του, χωρίς να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία. Πράγματι εντοπίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας από την οποία φτάσατε σε εμάς (αναφερόμενο URL), τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε, την ώρα και την ημερομηνία της πρόσβασης, καθώς και άλλες πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα σας.

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες συλλέγονται αυτόματα από το διακομιστή μας, όπως η διεύθυνση IP σας και το όνομα χώρου (domain name). Το Golden-Gym μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το διακομιστή και το πρόγραμμα περιήγησης για να προσαρμόσει τις προσφορές και παρουσιάσεις της ξεχωριστά στον καθένα από εσάς εφόσον υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας

Για την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, όπως όνομα, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την περιοχή κατοικίας σας και την ηλικία. Στην οθόνη εγγραφής, αναφέρουμε τις πληροφορίες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την εγγραφή σας, καθώς και τις πληροφορίες, οι οποίες είναι προαιρετικές και μπορούν να δοθούν κατά την διακριτική σας ευχέρεια.

Συλλέγουμε τις πιο πάνω πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την εγγραφή σας στο portal. Οι πιο πάνω πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εμάς για την προώθηση προσφορών και διαφημιστικού υλικού.

Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για σκοπούς χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Τέτοιες πληροφορίες δεν θα περιέχουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία μπορεί να φανερώσουν την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη.

Με την υποβολή των στοιχείων σας αποδέχεστε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων του Portal μας. Εάν υπάρξει αλλαγή στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, θα αναρτήσουμε τους καινούργιους όρους σε αυτή την σελίδα, ούτως ώστε να είσαστε ενημερωμένοι με τον τρόπο που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται με την αποδοχή των πιο πάνω αλλαγών στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άλλες πληροφορίες

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες που οικειοθελώς μας παρέχετε μέσω απαντήσεων σε έρευνες, λειτουργίες αναζήτησης, ερωτηματολόγια, σχολιασμό κλπ. Επίσης, μπορεί να σας προσφέρουμε κάποια εργαλεία αξιολόγησης της φυσικής σας κατάστασης, τα οποία σας ζητούν να παράσχετε πληροφορίες αυτοαξιολόγησης.

Η χρήση cookies και άλλων συστημάτων εντοπισμού

Τα αρχεία cookies, τα ημερολόγια καταγραφής κινήσεων (log files) και οι ετικέτες ενεργειών (Web beacons) είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα του Golden-Gym για τον εντοπισμό ενός χρήστη, όταν κινείται στην ιστοσελίδα της. Ο φυλλομετρητής (‘browser’) σας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies, ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Ο φυλλομετρητής σας μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε συγκεκριμένα αρχεία (session based IDs και persistent cookies) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας.

Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, η επιλογή και η διάταξη τους, προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και άλλως οπως δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού, δεδομένων ή υπηρεσιών της πύλης μας μπορεί να παραβιάζει την σχετική νομοθεσία. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους πιο πάνω όρους, το Golden-Gym δεν εξουσιοδοτεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο την χρήση του πιο πάνω περιεχόμενου.

Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αναδημοσίευση, προβολή, μετάδοση, τροποποίηση ή πώληση των videos και των Live Shows της παρούσας ιστοσελίδας. Περαιτέρω συμφωνείτε ότι επιτρέπεται η αντιγραφή, αναδημοσίευση και προβολή άρθρων από το blog της ιστοσελίδας μόνο όταν αναφέρεται η πηγή προέλευσης του άρθρου με χρήση υπερσυνδέσμου (hyperlink) που οδηγεί το χρήστη στην ιστοσελίδα του Golden-Gym. Απαγορεύεται ρητώς οποιοδήποτε χρήση μεθόδου data mining, ή παρόμοιας μεθόδου συλλογής δεδομένων σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του site του Golden-Gym που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Golden-Gym.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών και το περιεχόμενο του Golden-Gym.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το Golden-Gym δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Τo λογότυπο, οι φωτογραφίες, και τα βίντεο είναι αποκλειστικής κυριότητας του Golden-Gym και απαγορεύεται ρητώς η αναδημοσίευσή τους σε ιστοσελίδες τρίτων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την χρήση των υπηρεσιών του Golden-Gym όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον κάτοχο του διαδικτυακού τόπου ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες – χρήστες του Internet αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Συγκεντρώνουμε συνολικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για την ανάλυση της αγοράς.

Προωθητικές Ενέργειες (Μάρκετινγκ)- Διαφημιστικά μηνύματα – Διαφημιστικές και ενημερωτικές προσφορές

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας παρέχετε για προωθητικές ενέργειες. Μπορεί επίσης να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τα ενδιαφέροντά σας.

Εκτός των ως άνω αναφερομένων, το Golden-Gym δεν θα κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους.

Μπορεί επίσης να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ειδικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για υπηρεσίες ή/και προϊόντα από τρίτους τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε προβείτε σε απεγγραφή (unsubscribe).

Προστασία των πληροφοριών

Έχουμε ενσωματώσει κατάλληλη τεχνολογία, πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και άλλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε υπό τον έλεγχό μας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, τροποποίηση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και τυχαία απώλεια. Προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας απαιτώντας από όλους τους εργαζόμενους μας και τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση ή σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων σας να σέβονται την εμπιστευτικότητα σας.

Επιλογές Προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλος, θα σας δοθεί η επιλογή να λαμβάνετε επαναλαμβανόμενα ενημερωτικά / διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) από το Golden-Gym. Μπορείτε να κάνετε αποεπιλογή (opt-out) από την παραλαβή των εν λόγω e-mail, όταν παρέχετε τις πληροφορίες ή ακολουθείτε τις οδηγίες, που αναφέρονται στο e-mail ή συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα που θα σας στείλουμε. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα σας διαγράψει από τη λίστα αποστολής του ενημερωτικού δελτίου ή από τη συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

Γενική Αποποίηση Ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο

Το Golden-Gym δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της και συνεπώς αποποιείται κάθε δήλωσης, παράστασης και/ή εγγύησης για το σκοπό αυτό. Περαιτέρω, το Golden-Gym δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα και/ή καταλληλότητα, για οποιοδήποτε σκοπό, των πληροφοριών και γραφικών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα δύναται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και/ή ορθογραφικά λάθη. Το Golden-Gym αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης που προκύπτει από τις πιο πάνω ανακρίβειες και/ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.

Το Golden-Gym, η Διοίκηση του, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και/ή εκπρόσωποι του δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια και/ή ζημιά που προκύπτει σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας. Ο περιορισμός κάθε τυχόν ευθύνης η οποία νόμιμα μπορεί να περιοριστεί δυνάμει πιο πάνω όρων και προϋποθέσεων καλύπτει κάθε τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης άμεσης ή έμμεσης ζημιάς, απώλειας δεδομένων, απώλειας εισοδήματος ή κέρδους, απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία αλλά και ζημιάς που έχει υποστεί τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση το Golden-Gym δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περιεχόμενο που αφορά τρίτα πρόσωπα

Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει πληροφορίες ή περιεχόμενο που αφορά, σχετίζεται και/ή μας κοινοποιήθηκε από τρίτους και/ή συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων. Συνεπώς η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη και το Golden-Gym δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς και/ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Νομοθεσία που διέπει τη χρήση και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενο αυτής, οι όροι χρήσης της και κάθε σύμβαση/συμφωνία η οποία συνάπτεται ως αποτέλεσμα της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, διέπεται από τους Νόμους της Ελλάδας και τα Ελληνικά Δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση οποιασδήποτε φύσης τυχόν προκύψει.

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Λαμβάνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς διακοπές ή παύσεις όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργεί συνέχεια και ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπές ή παύσεις που μπορεί να προκύψουν για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Το Golden-Gym καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου (site) ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία ( όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses ). Σε καμία περίπτωση επίσης, δε μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου αν κάτι τέτοιο καταστεί αδύνατον από αιτίες ανωτέρας βίας, όπως μεταξύ άλλων θεομηνίες, σχετική απαγορευτική πράξη ή απόφαση στρατιωτικής ή πολιτικής αρμόδιας αρχής, φωτιά, πλημμύρα, σεισμό, ανεπάρκεια ή βλάβη του εξοπλισμού, βλάβη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή δολιοφθορά.

Το Golden-Gym διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει , καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Για αυτό και είναι σημαντικό να διαβάζετε τους όρους τακτικά, ώστε να είστε σίγουροι και ενήμεροι για οποιαδήποτε αλλαγή. Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, που ισχύουν κατά την πρόσβασης σας.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο (site) σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Golden-Gym και να προκαλέσουν ζημία στον κάτοχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε δυσλειτουργία της ιστοσελίδας από τρίτον ή κακή διαχείριση αυτής σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αποστέλλοντάς μας e-mail στο info@Golden-Gym.gr

Συζητήσεις και σχόλια χρηστών-Chatrooms

Ο ιδιοκτήτης του Site Golden-Gym παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες τους με την αποστολή/δημοσίευση γραπτών μηνυμάτων και σχολίων. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. O ιδιοκτήτης του Site διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος και/ή σχολίου σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. O ιδιοκτήτης του Site σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του Site λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου / κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν / δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ακόμα και στη διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

Δεσμοί (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

O ιδιοκτήτης του Site Golden-Gym δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. O ιδιοκτήτης του Site σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Β) ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η υποβολή αιτήσεως εγγραφής μέλους – συνδρομής, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Το Golden-Gym δικαιούται να τροποποιεί ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του τον τρόπο λειτουργίας του Golden-Gym, υπό τον όρο ότι οι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα παραβλάπτουν τα δικαιώματα του μέλους, που πηγάζουν από τους παρόντες όρους.
Με την αποδοχή αιτήσεως εγγραφής μέλους με συνδρομή από το Golden-Gym, καταρτίζεται ουσιαστικά σύμβαση μεταξύ του Golden-Gym και του μέλους υπό τους όρους του παρόντος. Δυνάμει της συμβάσεως αυτής το μέλος αποκτά το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Golden-Gym, όσο συχνά επιθυμεί κατά τις ώρες και για το χρονικό διάστημα (καλούμενο ως «η διάρκεια εγγραφής») που τελικά θα επιλέξει το μέλος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος.
Αποδοχή και εγγραφή μέλους
(α). Ως μέλη του Golden-Gym γίνονται δεκτά άτομα από 18 ετών και άνω. Ανήλικοι γίνονται δεκτοί, εκπροσωπούμενοι και μετά από άδεια των προσώπων, που ασκούν τη γονική μέριμνα. Το μέλος πριν την εγγραφή και την ενασχόληση του με ασκήσεις και γυμναστικές δραστηριότητες οφείλει να επιβεβαιώσει ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ότι χαίρει άκρας υγείας και ότι έχει τη δυνατότητα να ασκείται σωματικά. Επιπρόσθετα, το μέλος πριν αρχίσει να κάνει χρήση των προγραμμάτων που παρέχει το Golden-Gym, οφείλει να συμβουλευτεί ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι ικανό να αθλείται χωρίς κίνδυνο για την υγεία του.

(β). Το Golden-Gym διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους. Εφόσον η αίτηση υποψηφίου μέλους γίνει δεκτή από το Golden-Gym, η εγγραφή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί από την ημερομηνία που θα καταβληθεί η συνδρομή και αναγράφεται στο παραστατικό – απόδειξη πληρωμής (στο εξής ως «Ημερομηνία Έναρξης»).

(γ). Η ιδιότητα μέλους του Golden-Gym (και κάθε εν γένει δικαίωμα, που απορρέει από αυτήν) είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση του κωδικού πρόσβασης, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η συμφωνία αυτή αφορά προσωπικά εσάς και γίνεται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αποτροπή τέτοιων προβλημάτων – κινδύνων, το Golden-Gym θα δέχεται έως 3 διαφορετικές διευθύνσεις IP υπολογιστών από τις οποίες μπορεί να εισέρχεται στο Golden-Gym ο χρήστης – μέλος με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης που του έχει ήδη χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί παράβαση ή 4η διαφορετική IP υπολογιστή τότε αυτόματα το Golden-Gym θα κλειδώσει – απαγορέψει την είσοδο του χρήστη – μέλους προληπτικά για 1 ημέρα. Την επόμενη ημέρα ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί εκ νέου. Για την ενδεχόμενη απενεργοποίηση λογαριασμού για τον προαναφερόμενο λόγο το Golden-Gym δε φέρει καμία ευθύνη ούτε οφείλει αναπλήρωση της χρονικής διάρκειας απενεργοποίησης ως επίσης και αποζημίωση, την ευθύνη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο χρήστης – μέλος.

(δ). Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς και ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη διαδικασία πριν υποβάλετε την αίτηση εγγραφής – συνδρομής και συμφωνήσετε σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται.

Εγγραφή και Συνδρομή στην ιστοσελίδα
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ενημέρωση δωρεάν. Έχετε επίσης την επιλογή να γίνετε συνδρομητής στην ιστοσελίδα Golden-Gym με σκοπό την απόλαυση των υπηρεσιών αυτής. Η συνδρομή είναι ανάλογη του πακέτου υπηρεσιών και της χρονική διάρκειας αυτών που θα επιλέξετε. Η ενεργοποίηση της παροχής υπηρεσιών του Golden-Gym προς εσάς αρχίζει από την πληρωμή της συνδρομής και ισχύει για το χρονικό διάστημα το οποίο επιλέξατε (όπου μηνιαία συνδρομή υπολογίζονται 30 ημέρες και ούτω καθεξής). Η υποχρέωση του μέλους για καταβολή της συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή μη της χρήσης των υπηρεσιών – προγραμμάτων, που αυτό χρησιμοποιεί. Το ποσό της συνδρομής που καταβάλλει το μέλος, κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση αυτής, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από το Golden-Gym, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του μέλους. Το Golden-Gym διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει και να διαγράψει μέλος ή να αρνηθεί την ανανέωση της συνδρομής μέλους, χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς αυτό σε περίπτωση που το μέλος διαπράξει σοβαρή(-ές) ή επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων του παρόντος. Αποδέχεστε ότι η διοίκηση του Golden-Gym διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συνδρομή ανά πάσα στιγμή.

Οι συνδρομές στο Golden-Gym διακρίνονται σε συνδρομές με επαναλαμβανόμενη χρέωση και σε συνδρομές με μη επαναλαμβανόμενη χρέωση.
Στην περίπτωση της online/ηλεκτρονικής πληρωμής, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή με σύνδεση μέσω λογαριασμού PayPal, ενεργοποιούνται αυτόματα συνδρομές με επαναλαμβανόμενη χρέωση. Η διάρκεια των επαναλαμβανόμενων συνδρομών είναι ίση με τη διάρκεια της πρώτης συναλλαγής/ενεργοποίησης των αυτόματων συνδρομών. Ομοίως, το χρηματικό αντίτιμο των επαναλαμβανόμενων συνδρομών είναι ίδιο με αυτό της πρώτης συναλλαγής. Το Golden-Gym δεσμεύεται σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρει στη σελίδα του προφίλ του χρήστη ότι υπάρχει επαναλαμβανόμενη συνδρομή, τη διάρκεια της συνδρομής που είναι ενεργή και την ημ/νία της πρώτης συναλλαγής. Ακόμα, οφείλει να αναφέρει στις «Συχνές Ερωτήσεις» με ποιον τρόπο ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να διακόψει την επαναλαμβανόμενη χρέωση. Η διακοπή της αυτόματης χρέωσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνεται ότι δεν διακόπτεται η τρέχουσα συνδρομή του χρήστη (η οποία έχει προπληρωθεί) αλλά διακόπτονται οι μελλοντικές χρεώσεις και μόνο. Στην περίπτωση της τραπεζική κατάθεσης, δεν ισχύει η επαναλαμβανόμενη χρέωση σε καμία περίπτωση.

Περιορισμός ευθύνης της επιχείρησης
Το μέλος αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι:

(α). Οι επαναλαμβανόμενες συνδρομές δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με την συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του Golden-Gym. Οι επαναλαμβανόμενες χρεώσεις γίνονται αυτόματα από το αξιόπιστο περιβάλλον του PayPal του οποίου η εγκυρότητα είναι αποδεκτή τόσο από τη διοίκηση όσο και τους συνδρομητές του Golden-Gym. Το Golden-Gym δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συνδρομητής του Golden-Gym ζητήσει αποζημίωση ή επιστροφή του χρηματικού ποσού των συνδρομών του λόγω άγνοιας των επαναλαμβανόμενων συνδρομών, εφόσον υπάρχει αναφορά για αυτές στους παρόντες Όρους Χρήσης.

(β). Ούτε το Golden-Gym ούτε η διοίκηση, αυτού, ούτε οι εργαζόμενοι αυτού, φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του μέλους, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τελευταίου με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα αναφερόμενα.

(γ). Οι έγκυες γυναίκες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, σχετικά με τυχόν δραστηριότητες του Golden-Gym, που θα έπρεπε να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Επιπρόσθετα συστήνεται στις έγκυες γυναίκες να συμβουλεύονται γυναικολόγο ιατρό, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι ικανές να αθλούνται, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους και για την κύηση του εμβρύου.

(δ). Σε περίπτωση που είστε ή ήσασταν πρόσφατα υπό την επίβλεψη ενός φυσιοθεραπευτή ή είχατε κάποια σημαντικά ιατρικά προβλήματα, οφείλετε να συμβουλευτείτε το φυσιοθεραπευτή σας ή θεράποντα ιατρό σας προκειμένου να ακολουθήσετε τα παρεχόμενα προγράμματα εκγύμνασης. Εάν δεν έχετε υποβληθεί σε ιατρική εξέταση σας συστήνουμε ότι πρέπει να το κάνετε πριν ακολουθήσετε κάποιο από τα προγράμματα.

Τα προγράμματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων που παρέχονται από το Golden-Gym επιτρέπουν σε κάποιον να ενασχολείται με διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες που ενδεχομένως είναι προς όφελος της υγείας του, ωστόσο αποδέχεστε, αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν από διάφορους σωματικούς και νοητικούς παράγοντες – ασθένειες και/ή τραυματισμούς που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα ή άσκηση και με τη πλημμελή χρήση ίδιου ή παρόμοιου εξοπλισμού με αυτού που διαθέτει το Golden-Gym κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του .

Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν οποιονδήποτε ή όλους τους τύπους σωματικού τραυματισμού, σωματικές και νοητικές καταστάσεις και/ή ασθένειες που μπορεί να αφορούν κατάγματα, διαστρέμματα, σπασμένα οστά, διάσειση, μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση (υψηλή ή χαμηλή), λιποθυμίες, δυσλειτουργία καρδιάς, αναπνευστικά προβλήματα, δύσπνοια, πόνους στο στήθος, εμφράγματα, ανακοπή καρδιάς κλπ, ή ακόμα και θάνατο.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει εγγύηση αποτελεσμάτων και ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι εγγύηση κλινικών αποτελεσμάτων και ότι αφορά αποκλειστικά οικονομικές και χρονικές υποχρεώσεις. Δεν εγγυάται ότι μπορεί να αποφευχθεί ή να θεραπευθεί οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυματισμός με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό .

Περαιτέρω αποδέχεστε ότι το πρόγραμμα «Μετρητής θερμίδων» δεν αποτελεί εγγύηση του απεικονιζόμενου αποτελέσματος το οποίο σταθμίζεται από διάφορους παράγοντες όπως, διατροφή, ηλικία, σωστή εκτέλεση, τρόπος ζωής κλπ.

Δια της παρούσης αποδέχεστε, αναγνωρίζετε και κατανοείτε περαιτέρω ότι οποιοσδήποτε ή όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι υφίστανται και είναι υπαρκτοί δεδομένου ότι τα προγράμματα εκγύμνασης ως και οι περισσότερες από τις ασκήσεις ή σωματικές δραστηριότητες που παρέχονται μέσα από τα προγράμματα του Golden-Gym, και τα οποία εκτελείτε δεν επιβλέπονται από προσωπικό γυμναστή κατά την ώρα της εκτέλεσης από εσάς.

Αποδέχεστε και συναινείτε στην εθελοντική συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε άσκηση, σωματική δραστηριότητα ή χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ίδιου ή παρόμοιου με αυτού που χρησιμοποιείται σε πρόγραμμα εκγύμνασης του Golden-Gym, είτε βρίσκεστε υπό την επίβλεψη είτε όχι κατά την εκτέλεση των σωματικών δραστηριοτήτων/ασκήσεων, έχοντας πλήρη γνώση και εκτίμηση όλων των κινδύνων που ενδεχομένως υφίστανται.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι έχετε ενημερωθεί και σας έχει γίνει σύσταση όπως ζητήσετε οποιαδήποτε χρήσιμη ιατρική βοήθεια από τον φυσιοθεραπευτή σας ή θεράπων ιατρό και να υποβληθείτε στις κατάλληλες εξετάσεις πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση ή σωματική δραστηριότητα.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που αφορούν τραυματισμούς, ασθένειες, θάνατο και οποιαδήποτε ζημία ιδιοκτησίας που μπορεί να προκληθεί από εσάς κατά την εκτέλεση των ασκήσεων ή εμφανιστούν μελλοντικά και έχουν σχέση με την εκτέλεση των ασκήσεων.

Δια του παρόντος αποδέχεστε, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και δηλώνετε υπεύθυνα ότι εσείς ως χρήστης μέλος ή οποιοσδήποτε διάδοχος σας, καθολικός ή μη δε θα στραφεί νομικά κατά του Golden-Gym, για αποκατάσταση αστικής ή ποινικής ευθύνης και παραιτείται εκ των προτέρων από οποιαδήποτε ενέργεια τέτοιου είδους κατά του Golden-Gym και/ή της διοίκησης και των εργαζομένων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία γνωστή ή άγνωστη, παρούσα ή μελλοντική που μπορεί να συσχετίζεται με οποιαδήποτε ασθένεια, κατάσταση και/ή τραυματισμό του χρήστη – μέλους που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην προκαλέσετε βλάβη οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στο Golden-Gym, στη διοίκηση και στους εργαζομένους του Golden-Gym που μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε ασθένεια , κατάσταση και/ ή τραυματισμό του χρήστη -μέλους που μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο και/ή ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή άσκηση ή χρήση ίδιου ή παρόμοιου εξοπλισμού με αυτού που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του Golden-Gym και σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε αποζημίωση για κάθε οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβης, άυλης και υλικής που θα υποστεί το Golden-Gym.

Ώρες εκτέλεσης προγραμμάτων
Το ωράριο εκτέλεσης προγραμμάτων του Golden-Gym, καθορίζονται από την Διοίκηση. Τα ωράρια αυτά μπορούν να μεταβληθούν, κατά την κρίση της Διοίκησης. Το Golden-Gym θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να δίνει εύλογη προειδοποίηση στα μέλη της, σχετικά με τυχόν αλλαγή του ωραρίου εκτέλεσης των προγραμμάτων.

Γενικοί Όροι
(α). Το Golden-Gym.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το ίδιο, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του.

(β). Το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους του παρόντος και τον κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου.

(γ). Το μέλος αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι, οι παρεχόμενες από αυτό, πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία, που γνωστοποιούνται στο Golden-Gym ,κατά την εγγραφή του ή/και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του , θα καταχωρούνται στο τηρούμενο από το Golden-Gym ,μητρώο μελών του Golden-Gym και θα εισάγονται, ως δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα του Golden-Gym. Σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 «Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, το μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωσή τους, κατόπιν αιτήματός του. Το Golden-Gym ,κατόπιν τούτου, θα παραδίδει σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του μέλους. Επίσης, το Golden-Gym διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη για τα νέα του Golden-Gym.

(δ). Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ Golden-Gym και μέλους τυχόν ανακύψει, σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων του παρόντος, όπως και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, που απορρέουν από το παρόν, θα δύναται να επιλυθεί φιλικά και εξωδικαστικά, με προσφυγή στις Ειδικές Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού. Άλλως, αρμόδια για την επίλυση των ως άνω διαφορών, ορίζεται ότι θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

(ε). Η σχέση που προκύπτει από τη συμφωνία αυτή δεν υποκρύπτει τη μορφή εταιρείας, ούτε εξαρτημένης εργασίας ούτε εκπροσώπησης λόγω της χρήσης σας της ιστοσελίδας αυτής.

(στ). Γενικά όλοι οι όροι του παρόντος είναι απολύτως ουσιώδεις. Η πλήρης συμμόρφωση κάθε μέλους με τους όρους αυτού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου λειτουργίας του Golden-Gym, αλλά και για να μπορέσουν όλα τα μέλη του να αντλήσουν την μέγιστη ευχαρίστηση από την συνδρομή τους σε αυτό.