Συνδρομές

Συνδρομές για Όργανα και Ομαδικά Προγράμματα

1 ΜΗΝΑΣ

 

 

55

Ομάδικά Προγράμματα

 

Προσωπικό Πρόγραμμα
Γυμναστικής

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

2 ΜΗΝΕΣ

 

 

79

Ομάδικά Προγράμματα

 

Προσωπικό Πρόγραμμα
Γυμναστικής

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

3 ΜΗΝΕΣ

 

 

109

Ομάδικά Προγράμματα

 

Προσωπικό Πρόγραμμα
Γυμναστικής

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

4 ΜΗΝΕΣ

 

 

139

Ομάδικά Προγράμματα

 

Προσωπικό Πρόγραμμα
Γυμναστικής

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

Πακέτα Personal Training

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

 

 

30ΛΕΠΤΩΝ

Προσωπικός Γυμναστής

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

 

 

60ΛΕΠΤΩΝ

Προσωπικός Γυμναστής

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

*Για να ενημερωθείτε για τα πακέτα Personal Training επικοινωνήστε με το γυμναστήριο σας.

Πακέτα GX Group

1 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

 

 

10

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

10 ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
(2 ΜΗΝΕΣ)

 

 

80

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

COMBO

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ +
GX ΜΙΝΙ GROUP

 

 

75

Απεριόριστες προπονήσεις

 

GX Mini Group

 

Ομάδικά Προγράμματα

 

Χρήση Οργάνων

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

COMBO

2ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ +
GX ΜΙΝΙ GROUP

 

 

130

Απεριόριστες προπονήσεις

 

GX Mini Group

 

Ομάδικά Προγράμματα

 

Χρήση Οργάνων

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

Πακέτα Pilates Reformer

1 ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 

 

15

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

10 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

 

120

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

COMBO

2ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ +
20 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

 

199

20 Συνεδρίες Pilates Reformer

 

Ομάδικά Προγράμματα

 

GX Mini Group

 

Χρήση Οργάνων

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

COMBO

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ +
30 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

 

240

30 Συνεδρίες Pilates Reformer

 

Ομάδικά Προγράμματα

 

GX Mini Group

 

Χρήση Οργάνων

 

Ντουλαπάκι Προσωπικών
Αντικειμένων

 

Free Wifi

Ξεκίνα σήμερα

210 653 8214

 

Με ένα δωρεάν ραντεβού γνωριμίας με τα Golden Gym

*Τo πακέτo των 10 επισκέψεων Pilates Reformer ισχύει για δύο μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

** Τα πακέτα συνδρομών μαζί με επισκέψεις Pilates Reformer ισχύουν για το διάστημα που είναι ενεργή η συνδρομή.

*Οι τιμές για ανανέωση συνδρομών ήδη ενεργών μελών διαφοροποιούνται. Επικοινωνήστε με την reception του γυμναστηρίου σας για πληροφορίες.

**Πάγωμα συνδρομής γίνεται μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας και σε περίπτωση εγκυμοσύνης.